• Τηλ: 2751 400269 - Κιν: 693 708 0171

Νίκη Παπαδοπούλου
Περιβαλλοντολόγος MSC
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Περιβαλλοντικές Μελέτες - Συστήματα Διαχείρισης - Χαρτογράφηση - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S)

Μελετητικό Γραφείο

Νίκης Παπαδοπούλου

Το μελετητικό γραφείο ENVAGRO δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών. Πιο συγκεκριμένα εκπονούμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα Διαχείρισης  Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας και κάθε άλλου είδους συστημάτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς (π.χ. HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, AGRO, GLOBALGAP). Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας έχοντας αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών αποτελούμενο από Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Τοπογράφους, Γεωλόγους. Με έδρα το Μοναστηράκι Αργολίδας δραστηριοποιούμαστε σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το μελετητικό γραφείο ENVAGRO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων
Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ISO 14001 EMAS ECOLABEL

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

AGRO – GLOBALGAP
Βιολογικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάρια Κατάρτισης
Σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εργαζομένων

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ISO 22000 & HACCP, BRC, IFS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

OHSAS 18001, ISO 45001

ΝΕΑ