• Τηλ: 2751 400269 - Κιν: 693 708 0171

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το μελετητικό γραφείο ENVAGRO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων
Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ISO 14001 EMAS ECOLABEL

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

AGRO – GLOBALGAP
Βιολογικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάρια Κατάρτισης
Σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εργαζομένων

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ISO 22000 & HACCP, BRC, IFS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

OHSAS 18001, ISO 45001